Logo
Cirkulär ekonomi för alla!
Lärplattform
img1.png
Projekt
Skill-Circle-projektet kommer att tillämpa innovativa metoder för att integrera och förbättra förståelsen för "cirkulärt ekonomiskt tänkande". Detta kommer att ske genom:
-användningen av digital storytelling och träningsmaterial tillsammans med
- nya läroplaner

som kommer att ge en skräddarsydd lösning för specifika målgrupper - yrkeslärare med särskild inriktning mot personer med lägre utbildningsnivå och med invandrar- / flyktingbakgrund - genom att hjälpa dem att initiera nya affärsmöjligheter och att skapa lokala jobb på alla kompetensnivåer och möjligheter för social integration.

Huvudsyftet med projektet är att förändra målgruppernas sätt att tänka och utveckla deras nyckelkompetenser inom cirkulär ekonomi, vilket ska förbättra deras anställbarhet och sociala integration.

Projektet kommer att pågå i 25 månader, från 1 september 2017 till 30 september 2019.
img2.png
Mål
- Analysera de specifika utbildningsbehoven hos yrkeselever som är kopplat till cirkulär ekonomi

- Utveckla nuvarande praxis kring cirkulärt tänkande och ageranden från olika branscher i Europa - utveckla och testa ett utbildningsprogram för att stödja förändring av tankesätt för yrkeselever

- Utveckla
online-träningsmaterial (inklusive animerade handledning) som är specifikt riktade till lågutbildade elever om cirkulär ekonomisk tänkande
img3.png
Resultat
1. Forskningsstudie om vilka specifika utbildningsinsatser som skulle behövas hos yrkeslärare för att utveckla ämnet cirkulär ekonomi.
2. Digitala berättelser om cirkulärt tänkande och agerande från olika branscher i Europa.
3. Samling av infografik av olika cirkulära metoder från Europa
4. Utbildningsplan och utbildningsverktyg- som syftar till att förändra tänkandet hos yrkeslärare.
5. b-lärande utrymme - en öppen utbildningsresurs (OER) för utvecklingande av färdigheter inom cirkulär ekonomi