Logo
Economie circulară pentru toţi!
Platforma e-learning
img1.png
Proiectul
Proiectul Skill Circle va aplica metode inovatoare pentru integrarea şi sporirea înţelegerii "gândirii circulare". Acest lucru se va face prin: - utilizarea metodei povestirii digitale şi a materialelor de formare împreună cu
- un nou curriculum

care va oferi soluţii adaptate pentru grupuri ţintă specifice - participanţi în educaţia vocaţională, cu accent special pe cei cu nivel educaţional mai scăzut şi/sau proveniţi din mediul migranţilor/ refugiaţilor - ajutându-i să iniţieze noi oportunităţi de afaceri, precum şi să creeze locuri de muncă locale la toate nivelurile de competenţe şi posibilităţi pentru integrarea socială.

Scopul principal al proiectului este de a schimba mentalitatea grupurilor ţintă şi de a dezvolta competenţele antreprenoriale ale acestora în contextul economiei circulare, îmbunătăţind astfel capacitatea lor de angajare şi incluziunea lor socială.

Proiectul va dura 25 de luni, de la 1 septembrie 2017 până la 30 septembrie 2019.
img2.png
Obiective
- Analiza nevoilor de formare specifice ale elevilor din domeniul VET în contextul economiei circulare

- Explorarea practicilor curente de gândire şi acţiune circulară din diferite sectoare ale industriei din Europa - elaborarea şi testarea unui program de formare pentru a sprijini schimbarea mentalităţii elevilor şcolilor profesionale (VET)

- Dezvoltarea materialelor de formare online (inclusiv tutoriale animate) despre gândirea economică circulară, care vizează în mod special cursanţii cu nivel educaţional scăzut
img3.png
Rezultate
1. Studiu de cercetare privind nevoile specifice de instruire ale elevilor din domeniul VET în legătură cu economia circulară
2. Povestiri digitale despre gândirea şi acţionarea circulară din diferite sectoare ale industriei din Europa
3. Colecţie de infografii ale diferitelor practici circulare din Europa
4. Dezvoltarea curriculumului şi kitului de pregătire - menită să conducă la o schimbare de mentalitate a cursanţilor VET
5. Spaţiu b-Learning - o resursă educaţională deschisă (OER) pentru dezvoltarea abilităţilor de gândire circulară