Logo
Det tredje nyhetsbrevet till projektet har utfärdats efter avslutad pilotperiod. Du kan läsa det här.