Content of this unit
Additional resources
https://www.youtube.com/watch?v=HXmCJG20cJw  → I den här videon kan du se några DYI-idéer om minskning, återanvändning och återvinning;
https://www.communitywoodrecycling.org.uk/learn-more/recycling-vs-reuse/  och http://boomerangenterprises.ie/resources/  → Vad är skillnaden mellan att minska, återanvända, återvinna, återvinna och deponera menande;
https://www.youtube.com/watch?v=2kzCOW99szU  → Den här kortfilmen förklarar cirkulärekonomin och hur vi ser det som en prioritering vid omprövning och hantering av den brådskande frågan om plastförpackningsavfall.
● https://www.uschamberfoundation.org/sites/default/files/USCCF _TrashToTreasure_v4.pdf   → En ny studie av US Chamber of Commerce Foundation - US Chamber's research arm, Trash to Treasure: Changeing Waste Streams to Profits Streams, säger företag uppskattar inte, mäter och hanterar sina avfallsströmmar exakt, vilket innebär att de kastar bort stora möjligheter till vinst och ökad effektivitet. Sammantaget är företagets avfall papper (37%), livsmedel / andra organiska material (21%), plast (17%), byggmaterial (11%) och metaller (8%);
http://www.circulareconomyasia.org/circular-economy/  I den här länken kan du se fjärilsmodellen;